Od 12 do 24 stycznia trwają zapisy na obligacje spółki PragmaGO w emisji serii C2 o wartości do 25 mln zł. Emitent oferuje oprocentowanie oparte o WIBOR 3M + 5,15 punktów procentowych marży, co przy WIBOR 3M = 5,87 % dałoby oprocentowanie 11,02% w pierwszym okresie odsetkowym (faktyczne oprocentowanie może się nieco różnić).

W tym miejscu znajdziesz informacje o ofercie, a więcej o emisji przeczytasz na Portalu Analiz w tym wpisie, znajdziesz tu również porównanie rentowności oferowanych obligacji z już notowanymi na Catalyst. W osobnej analizie przedstawiłem wyniki i sytuację finansową grupy – wpis znajdziesz tutaj.

Skomentuj