Publiczną emisję obligacji korporacyjnych serii S prowadzi spółka Echo Investment, zapisy na obligacje trwają od 1 do 13 lutego 2024 roku.

Wartość emisji wynosi do 70 mln zł, o 20 mln zł więcej niż w poprzedniej listopadowej emisji. Wartość pojedynczej obligacji wynosi 100 zł, z zastrzeżeniem, że cena emisyjna rośnie nieznacznie każdego dnia o naliczone odsetki.

Echo oferuje oprocentowanie oparte o WIBOR 6M z marżą 4,0%, co oznacza 9,85% w pierwszym okresie odsetkowym. Oprocentowanie (a dokładnie marża) jest takie same, jak w poprzedniej emisji.

Obligacje emitowane są na okres 4 lat, ich dzień wykupu przypadnie 31.01.2028 roku. Przewidywany dzień emisji to 4 marca 2024 roku, i zapewne w marcu rozpoczną się notowania obligacji na Catalyst.

Zapisy na obligacje można składać do 13 lutego, a przyjmują je BM PKO BP (od 50 tys. zł), a od 1 obligacji Michael/Ström DM (specjalizujący się w obligacjach korporacyjnych) i Noble Securities.

Dla przypomnienia, inwestowanie w obligacje korporacyjne wiąże się z ryzykiem utraty części lub nawet całości zainwestowanego kapitału. Pewien procent firm bankrutuje i nie spłaca swoich długów – dotyczy to np. kredytów firmowych, ale również i rynku obligacji.

Echo Investment – informacje o spółce, rentowności obligacji notowanych na Catalyst

Echo Investment działa w głównych sektorach rynku nieruchomości w Polsce: mieszkaniowym, biurowym oraz handlowo-usługowym. W skład grupy Echo Investment od 2021 r. wchodzi grupa Archicom, prowadząca działalność w segmencie mieszkaniowym.

Grupa Echo Investment posiada 30% udziałów w grupie R4R Poland sp. z o.o. – platformie mieszkań na wynajem posiadającej na 30.09.2023 r. ponad 4,1 tys. gotowych mieszkań na wynajem oraz ponad 4,4 tys. mieszkań w budowie.

Grupa angażuje się w projekty, które wpisują się w miejską tkankę i ją uzupełniają. Flagowym przedsięwzięciem Grupy Emitenta są Browary Warszawskie zlokalizowane w sercu najszybciej rozwijającej się dzielnicy Warszawy.

Aktywa Grupy na 30.09.2023 r. wynosiły ok. 6,2 mld zł, a kapitał własny Grupy blisko 2,0 mld zł. Akcje Echo Investment SA już od 1996 roku notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka od lat jest również aktywna na rynku obligacji korporacyjnych. Wartość istniejących na 30.09.2023 r. obligacji Grupy wynosiła ponad 1,6 mld zł.

Głównym akcjonariuszem Emitenta jest spółka Lisala sp. z o.o., która od 2019 roku kontrolowana jest przez węgierski Wing.

Ocenę finansową grupy znajdziesz w Raporcie Rankingowym (link).

Poniżej porównanie rentowności obligacji obecnej emisji z tymi już notowanymi na Catalyst, wybrałem obligacje z zapadalnością powyżej 1 roku i takie, na których w styczniu miały miejsce transakcje:

Jak widać powyżej, obecna oferta przygotowana jest prawidłowo.

Dokumenty związane z emisją obligacji spółki znajdziesz w tym miejscu.

Oczywiście decyzje odnośnie zakupu lub nie danych instrumentów jak zawsze należą do Czytelnika.

Udanych inwestycji!

Disclaimer: Emitent wykupił reklamę emisji obligacji na blogu Rynek Obligacji. Wykupywanie reklam na portalach finansowych jest standardowym działaniem emitentów, aby zapewnić widoczność oferty. Dodatkowo powyższy wpis powstał z mojej inicjatywy i nie był konsultowany z emitentem (piszę zawsze jako potencjalny inwestor, a nie sprzedawca), ale Czytelnik powinien mieć świadomość powiązań, które wyżej wymieniłem.

No i jeszcze przypomnienie, że powyższy wpis nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, a inwestowanie w obligacje korporacyjne (i inne instrumenty finansowe) wiąże się z ryzykiem utraty części, a nawet całości zainwestowanych środków – warto do inwestycji podchodzić rozważnie.

1 komentarzy - “Emisja obligacji serii S Echo Investment

  1. Anonim

    Wykres nie ujmuje EC11024

Skomentuj