Emisja obligacji korporacyjnych spółki Auxilia

Na rynku obligacji Catalyst zarysowuje nam się pewien podział – mamy duże publiczne, prospektowe emisje uznanych spółek oraz emisje mniejszych spółek na podstawie memorandum. Podział jest raczej czytelny – prospekt, wartość emisji ponad 10 mln zł i niski kupon odsetkowy, a na drugim biegunie memorandum, kwota emisji poniżej 10 mln zł i wysoki kupon odsetkowy. I właśnie do tej drugiej grupy można zaliczyć spółkę Auxilia, która właśnie rozpoczęła publiczną emisję…

Czytaj dalej