Obligacje PCZ – analiza grupy

Spoglądając na podstawowe parametry finansowe grupy PCZ na dzień 31.12.2013 roku:
Kapitały własne:
459,3 mln. PLN
Przychody ze sprzed.
73,5 mln. PLN
Zysk netto:
36,4 mln. PLN
Zadłużenie finansowe
75,3 mln. PLN
 
Widzimy atrakcyjną rentowność , ogromne kapitały, niewielkie do kapitałów i zysków zadłużenie finansowe. Wydaje się, że właściciele obligacji mogą  w spokoju kasować kolejne kupony odsetkowe. Bliższa analiza pokazuje, że aż tak różowo, jak to na pierwszy rzut oka nie jest.
Zacznę od żalów. Szkoda, że tak duża spółka, przywiązująca dużą wagę do komunikacji z obligatariuszami i akcjonariuszami, dość lekko podchodzi do prezentowania swoich wyników. Raport roczny wydaje się zawierać absolutne minimum treści, brak objaśnień dotyczących poszczególnych pozycji rachunku wyników i bilansu, zamiast nich kilkukrotne powtórzenie historii grupy.
.
 
Po kolei:
 
Polski Holding Medyczny PCZ działa w południowo – zachodniej Polsce i posiada w sektorze usług medycznych  5 szpitali, 4 sanatoria, 7 przychodni, pogotowie ratunkowe i laboratorium diagnostyczne. Grupa PCZ prowadzi hurtownię farmaceutyczną i hurtownię medyczną oraz kancelarię brokerską w zakresie ubezpieczeń. Grupa PCZ jako pierwsza w Polsce świadczy usługi medyczne praktycznie w pełnym zakresie (z wyłączeniem kardiochirurgii i kardiologii inwazyjnej). Z usług świadczonych przez Grupę PCZ korzysta blisko 400 tys. pacjentów rocznie. Obecnie większa część przychodów Spółki realizowana jest w oparciu o posiadany kontrakt z NFZ. Grupa cały czas inwestuje, obecnie remontuje szpital uzdrowiskowy PLATAN w uzdrowisku Przerzeczyn Zdrój oraz negocjuje kolejne zakupy przychodni, ośrodków uzdrowiskowych. Więcej szczegółów na internetowej stronie spółki (edycja: strony spółki już brak…).
 

Obligacje PCZ – finanse grupy

Jak już wspomniałem, z prezentowanych przez spółkę raportów niewiele idzie wyczytać. Na początek polecam analizę wyników grupy za 2012 rok, szczególnie w kontekście prezentowanych danych. Po raporcie za 2013 rok niewiele się zmieniło. Najprościej mówiąc, analizując dane finansowe można stwierdzić, że faktyczna sytuacja spółki na pewno nie jest tak dobra, jak wynikająca z suchych liczb, ale o ile jest gorsza i czy jest tylko gorsza, czy już zła – nie da się w 100% stwierdzić. Dopóki grupa nie podejdzie poważniej do jakości publikowanych danych i – być może – zmieni firmę audytorską na oddaloną o bardziej, niż 4 km. od swojej siedziby, inwestowanie w nią musi być oparte w sporej mierze na wierze i intuicji, zamiast na liczbach.

Pozycje które możemy w miarę bezpiecznie przeanalizować to przychody i zysk ze sprzedaży:
 
 
I tu czekają nas miłe informacje, przychody rosną, zysk na sprzedaży również, całkiem przyzwoicie zachowuje się marża na sprzedaży, wykazując istotny wzrost w 2013 roku. Problem zaczyna się idąc dalej „w dół” rachunku wyników, gdzie różne przeszacowania i aktualizacje wartości (bez objaśnień) z zysku ze sprzedaży 13,4 mln. PLN dają nam na koniec 36,4 mln. PLN zysku netto i to pomimo 5,8 mln. PLN kosztów odsetek. Gdyby, z powodu braku szczegółowych wyjaśnień, chcieć podejść konserwatywnie do danych przekazywanych przez grupę i „wyzerować” wszystkie przeszacowania, wynik netto za 2013 rok byłby nieznacznie poniżej 0.
 
W tym kontekście, a także w kontekście inwestycji i dalszego zgłaszania przez grupę zapotrzebowania na finansowanie, dziwi chęć wypłaty w bieżącym roku 5 mln. PLN dywidendy z zysku na 2013 rok.
 
Spójrzmy na zadłużenie grupy: 
W 2013 roku zadłużenie finansowe grupy po raz pierwszy przekroczyło roczne przychody grupy. Wydaje się, że skala wzrostu zadłużenia nie przekłada się w wystarczającym stopniu na osiągane przez grupę  rezultaty. Oczywiście, gdy PCZ otworzy hurtownię farmaceutyczną, co jest już bardzo bliskie, przychody powinny istotnie wzrosnąć (zyski pewnie w mniejszym stopniu).
Natomiast zadłużenie grupy ułożone jest dość dobrze – większość to zadłużenie długoterminowe, nie powodujące stresu ze spłatą w bieżącym roku. Również spłata przed terminem jednej ze wcześniejszych serii obligacji buduje pozytywny obraz grupy w zakresie obsługi zadłużenia.
 
Na Catalyst notowane są następujące serie obligacji PCZ:
Z pobieżnego przeglądu portfeli funduszy obligacji korporacyjnych – nie znalazłem obligacji PCZ w ich portfelach.

Obligacje PCZ – opinia

Grupa PCZ działa w ciekawej, wzrostowej branży. Ma stosunkowo stabilnego płatnika (NFZ) i wiele szans rynkowych na wprowadzanie płatnych usług. Grupa intensywnie rozwija posiadane aktywa i kupuje / negocjuje zakup kolejnych. Niestety osiągane wyniki finansowe to w znacznej części efekt przeszacowań i aktualizacji wyceny. Prawidłowy obraz spółki jest zaburzony przez skąpą i nieprecyzyjną informację w raportach finansowych. Kolejne inwestycje finansowane są głównie pieniędzmi z emitowanych obligacji, niepokój budzi planowana wypłata dywidendy, przy kolejnych potrzebach pożyczkowych grupy.
 
Do tej pory grupa nie dała obligatariuszom powodów do niepokoju terminowo wywiązując się ze zobowiązań i płacąc wysokie kupony odsetkowe. Długie terminy do wykupu oraz brak wykupów obligacji w 2014 roku, pozwalają mieć nadzieję również na brak problemów i w 2014 roku. Tym niemniej należy pamiętać, że istnieją czynniki ryzyka, wymienione powyżej i w swoich decyzjach inwestycyjnych warto je uwzględniać.
 
Informuję, że treści przedstawione w powyższym wpisie są moimi prywatnymi opiniami i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie niniejszych treści, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszych treści.
[sgmb id=”1″]

Jeden komentarz - “PCZ – wyniki 2013, obligacje, analiza

  1. dzięki za tą analizę!
    pozdrawiam

Skomentuj