PCC Exol opublikowała właśnie wyniki po III kwartałach 2016 roku. Spółka zasadniczo kontynuuje, to co zapowiadała, czyli zwiększa udział w sprzedaży surfaktantów do zastosowań przemysłowych, czyli tych bardziej specjalistycznych i zapewniających wyższe marże, stopniowo odchodząc od produkcji masowej.

PCC Exol - Sprzedaż wg grup produktowych, źródło: raport finansowy
PCC Exol – Sprzedaż wg grup produktowych, źródło: raport finansowy

Oprócz tego PCC Exol konsekwentnie inwestuje w zwiększenie mocy przerobowych i rozwój nowych produktów, inwestycje te są prowadzone w sposób przemyślany. Efektem takiej strategii jest systematyczna poprawa wyników, o czym poniżej.

PCC Exol – przychody i zyski

W zakresie przychodów spółka w IV kwartale 2016 roku powinna osiągnąć przychody minimum 110 mln zł, aby cały 2016 rok zakończyć kolejnym wzrostem przychodów:

PCC Exol - przychody ze sprzedaży
PCC Exol – przychody ze sprzedaży

W ostatnich 3 latach w IV kwartale przychody PCC Exol wynosiły pomiędzy 120 – 130 mln zł, wydaje się więc, że przy braku negatywnych niespodzianek ten rok będzie kolejnym wzrostowym.

Co cieszy, dzięki koncentracji na produktach specjalistycznych (oraz niskim cenom surowców w I połowie 2016 roku) spółka systematycznie poprawia marżę zysku brutto na sprzedawanych produktach (przychód minus koszt wytworzenia produktu):

PCC Exol - marża zysku brutto na sprzedaży
PCC Exol – marża zysku brutto na sprzedaży

A rosnące przychody i marża na sprzedawanych produktach w połączeniu z trzymaniem w ryzach kosztów zarządu i sprzedaży muszą zakończyć się wzrostem zysku netto:

PCC Exol - zysk netto
PCC Exol – zysk netto

Zysk netto już pobił rezultat z całego 2015 roku, a zatem najprawdopodobniej cały 2016 rok będzie również rekordowy dla spółki.

Analiza bilansu

Jak już pisałem w poprzedniej analizie spółki z grupy PCC cenię za przewidywalność i taka właśnie sytuacja ma miejsce w bilansie. Suma bilansowa w stosunku do końca 2015 roku wzrosła o 17 mln zł (czyli 3%), na co praktycznie w 100% największy wpływ miał wzrost należności. Spółka tłumaczy to wzrostem sprzedaży, zmianą struktury odbiorców oraz obniżaniem poziomu korzystania z faktoringu. Póki co nie widać powodów do niepokoju, cykle rotacji nie przyprawiają o ból głowy.

PCC Exol - wskaźniki sprawności działania, źródło: raport finansowy spółki
PCC Exol – wskaźniki sprawności działania, źródło: raport finansowy spółki

Wzrost należności został sfinansowany wzrostem kapitałów własnych (zysk netto) oraz wzrostem zobowiązań finansowych (efekt dwóch emisji obligacji). Ponieważ obydwie pozycje rosły w miarę proporcjonalnie, wskaźnik zadłużenia pozostał na stabilnym i przyzwoitym poziomie:

PCC Exol - wskaźnik zadłużenia, obliczenia własne
PCC Exol – wskaźnik zadłużenia, obliczenia własne

Podsumowując, na przestrzeni bieżącego roku nie widzę wydarzeń, które mogłyby powodować wzrost niepokoju obligatariuszy. PCC Exol stabilnie się rozwija, zwiększa zyski i marże, zachowując poprawną strukturę bilansu.

Szukając słabszych stron ostatniego raportu (ale to już pod kątem akcjonariuszy), to można zauważyć, że wynik samego III kwartału praktycznie na każdym poziomie zbliżony jest do III kwartału 2015, co mogłoby wskazywać, że mamy do czynienia z wysoką bazą i dalsza poprawa wyników będzie już większym wyzwaniem, niż dotychczas.

[sgmb id=”1″]

 Na koniec przypominam, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem, wpis ten nie ma charakteru rekomendacji inwestycyjnej, a każdy inwestor podejmuje decyzje na własne ryzyko i odpowiedzialność.

Jeden komentarz - “PCC Exol, wyniki po III kwartałach 2016 roku

  1. Cj

    Ale kosmetyki tak różowo nie wygląda?

Skomentuj