7 listopada z kolejną emisją publiczną obligacji korporacyjnych startuje PCC Rokita, popularny wśród inwestorów indywidualnych emitent obligacji korporacyjnych. Najpierw opiszę parametry emisji obligacji, a następnie krótko przedstawię grupę (bo jeszcze na blogu nie miała oficjalnego zapoznania) i jej wyniki w 2016 roku.

Parametry emisji obligacji korporacyjnych PCC Rokita

Zapisy na obligacje korporacyjne PCC Rokita można składać od 7 do 15 listopada, a więc stosunkowo krótko. Przydział obligacji nastąpi 17 listopada. Zapisy przyjmują Dom Maklerski BDM S.A. (dotychczas zawsze był jedynym przyjmującym zapisy), a także Dom Maklerski mBanku i Alior Banku. Zapewne taki skład ma zapewnić szybkie zamknięcie emisji.

Oprocentowanie obligacji oferowanych przez PCC Rokita jest stałe i wynosi 5% w skali roku, natomiast odsetki wypłacane są kwartalnie. Oprocentowanie jest identyczne, jak w poprzednich 4 emisjach. Ponieważ poprzednie emisje kończyły się sukcesem, oprocentowanie można uznać za wyważone.

Obligacje zostaną wykupione po okresie 7 lat. I ten właśnie parametr może mieć decydujące znaczenie dla wycen obligacji notowanych na rynku Catalyst. W skrócie, jeżeli firma będzie nadal rosnąć, stawać się większą, to ceny jej obligacji mają szansę rosnąć. Jeżeli stopy procentowe będą w przyszłości dalej spadać, to ceny obligacji PCC Rokita (stałe oprocentowanie) też powinny rosnąć. I odwrotnie, jeżeli kondycja spółki się pogorszy lub stopy procentowe zaczną rosnąć, będzie miało to negatywny wpływ na wyceny obligacji. A właśnie długi okres do wykupu powoduje, że nawet małe zmiany w kondycji spółki, czy w stopach procentowych mogą mieć stosunkowo duży wpływ (na plus i na minus) na zmiany cen obligacji korporacyjnych.

Cena nominalna 1 obligacji to 100 zł, a wartość oferty wynosi 25 mln zł.

PCC Rokita – opis grupy

PCC Rokita to jedna z największych spółek chemicznych w Polsce. Produkuje komponenty dla wielu różnych branż przemysłowych. Główny produkt grupy to poliole. Pod tą nazwą kryją się komponenty na przykład do produkcji pianek, z których wytwarzane są materace. Innym zastosowaniem pianek jest budownictwo (izolacja cieplna budynków), czy przemysł samochodowy.

PCC Rokita posiada własne laboratoria, akurat na Dniu Inwestora po kompleksie firmowym w „moim” autobusie prezenterem był Dyrektor Działu Badań i Rozwoju w PCC Rokita, który opowiadał, że laboratoria grupy osiągnęły taki poziom, że nierzadko producenci produktów finalnych przyjeżdżają właśnie do Rokity, aby wspólnie rozwiązywać jakiś problem, czy wprowadzać innowację.

A to z kolei jest zgodne ze strategią grupy, która zakłada właśnie zmniejszenie udziału w sprzedaży produktów masowych, a koncentrację na produktach specjalistycznych (o wyższych marżach) i przywiązywanie dzięki temu do siebie klientów.

Akcje PCC Rokita notowane są na GPW w Warszawie, wartość spółki to ponad 1,3 mld zł. Głównym akcjonariuszem spółki jest koncern z siedzibą w Niemczech – PCC SE, ale to właśnie Rokita (i PCC Exol) są jego „perłami w koronie”.

Grupą kieruje kompetentny zarząd, od wielu lat związany z PCC Rokita. Sposób zarządzania finansami określam jako bardzo dobry. Sprawozdania finansowe grupy audytowane są przez BDO i otrzymują opinie bez zastrzeżeń.

Pełen opis historii grupy, jej przedmiotu działania znajdziesz na dedykowanym inwestorom indywidualnym portalu PCC Inwestor.

Przegląd wyników finansowych PCC Rokita po III kwartałach 2016 roku

Obligatariusze (a przynajmniej ja) lubią spółki stabilne, przewidywalne, najlepiej krok po kroku zwiększające swój biznes. Wszelkie ekstremalne pomysły, to większe ryzyko w przyszłości. W przypadku PCC Rokita, można powiedzieć, że mamy do czynienia z przewidywalnością. Przychody są stabilne w czasie, w 2015 roku wprawdzie nastąpił ich spadek, ale spółka wcześniej o tym informowała – miał miejsce przestój w produkcji z uwagi na zmianę technologii produkcji chloru na bardziej wydajną. W bieżącym roku sprzedaż wolumenowo (w tonach) spółki rośnie jeszcze bardziej, ale niskie ceny surowców spowodowały spadek cen sprzedaży i nie do końca te wzrosty widać w rachunku wyników.

Przychody ze sprzedaży PCC Rokita, źródło: obliczenia własne na podstawie raportów finansowych spółki.
Przychody ze sprzedaży PCC Rokita, źródło: obliczenia własne na podstawie raportów finansowych spółki.

Na poziomie przychodów mamy zatem sytuację stabilną, natomiast dzięki prowadzonym inwestycjom (obniżenie kosztów produkcji), jak i niskim cenom surowców, mamy do czynienia ze wzrostem marż i zysków grupy.

Marże i zyski PCC Rokita, źródło: prezentacja dla inwestorów
Marże i zyski PCC Rokita, źródło: prezentacja dla inwestorów

Wydaje się, że pod kątem prowadzenia biznesu, powtarzalności wyników, obligatariusze grupy mogą być spokojni.

Analizując bilans grupy rozpoczniemy od mojego ulubionego wskaźnika zadłużenia, mówiącego w jakim stopniu spółka finansuje się swoimi środkami (kapitały), a w jakim pożyczonymi (zobowiązania). W przypadku PCC Rokita wskaźnik ten wygląda następująco.

Wskaźnik zadłużenia PCC Rokita, źródło: obliczenia własne na podstawie raportów finansowych spółki.
Wskaźnik zadłużenia PCC Rokita, źródło: obliczenia własne na podstawie raportów finansowych spółki.

Wiele nie trzeba komentować, połowę finansowania dają właściciele (akcjonariusze), drugą połowę wierzyciele (w tym obligatariusze) i tu się niewiele na przestrzeni kolejnych lat zmienia. Sytuacja modelowa dla obligatariusza.

Będąc przy wierzycielach, grupa finansuje się zarówno kredytami, jak i obligacjami korporacyjnymi, przy czym przeważa zadłużenie kredytowe. Warto dodać, że w zakresie finansowania zewnętrznego PCC Rokita korzysta w dużej mierze z kredytów inwestycyjnych z długimi terminami spłaty, a obecnie prowadzone emisje obligacji korporacyjnych z 7 letnimi terminami do wykupu również będą miały bardzo pozytywny wpływ na strukturę zapadalności długu.

I to jest w zasadzie odpowiedź na chyba jedyny obszar, który z punktu widzenia obligatariusza spółki mógłby wyglądać lepiej. Chodzi o płynność. Aktywa PCC Rokita, to przede wszystkim majątek trwały. Sprawne zarządzanie należnościami, zapasami, czy wypłaty dywidendy, powodują, że majątek obrotowy jest relatywnie niewielki, mniejszy od zobowiązań krótkoterminowych (wskaźnik płynności bieżącej mniejszy od 1).

Wskaźnik płynności bieżącej PCC Rokita, źródło: obliczenia własne na podstawie raportów finansowych spółki.
Wskaźnik płynności bieżącej PCC Rokita, źródło: obliczenia własne na podstawie raportów finansowych spółki.

Przy powtarzalnej, rentownej produkcji, jak to ma miejsce obecnie, w zasadzie wartość wskaźnika nie ma aż takiego znaczenia, bo spółka generuje gotówkę w szybkim tempie, jednak większy kryzys gospodarczy i załamanie sprzedaży mogłoby spowodować pewne turbulencje w zarządzaniu płynnością grupy. Powtarzam, mówimy o punkcie widzenia obligatariusza, bo dla akcjonariuszy, czyli właścicieli kapitału, najważniejsze jest jego efektywne wykorzystanie, nie mają oni celu w trzymaniu niepracujących środków pieniężnych na rachunkach bankowych.

Podsumowując, mamy do czynienia z firmą dużą, stabilną, generującą powtarzalne wyniki (z tendencją do poprawy marż). Struktura finansowania grupy również wygląda poprawnie, a tegoroczne emisje obligacji jeszcze bardziej ją poprawiają. Mamy do czynienia z kompetentnym, doświadczonym zarządem. Na plus wyróżnia grupę poważne traktowanie inwestorów indywidualnych, aktualne strony z informacjami o grupie, bieżący kontakt, czy organizowane Dni Inwestora.
[sgmb id=”1″]

Jeden komentarz - “PCC Rokita, emisja obligacji korporacyjnych, wyniki po III kwartałach 2016 roku

  1. cj

    7 lat to jednak długo, a oprocentowanie jest stałe…
    To może pytanie z innej beczki: PBS Sanok – da rade czy nie ?

Skomentuj