W dniu dzisiejszym z publiczną emisją obligacji startuje spółka PCC Rokita. Najpierw krótko omówię parametry emisji obligacji i możliwości ich zakupu, a potem sytuację samej spółki.

Parametry emisji obligacji PCC Rokita serii EA

Wartość emisji wynosi 25 mln zł, cena nominalna jednej obligacji to 100 zł i zapisy przyjmowane są już od 1 sztuki obligacji. Zapisy trwają od 25 maja do 6 czerwca i nie będą skrócone w przypadku przekroczenia dostępnej puli obligacji. Przydział obligacji nastąpi 7 czerwca.

Parametry finansowe obligacji PCC Rokita:
Oprocentowanie
stałe 5% w skali roku,
Kwartalna wypłata odsetek,
Wykup obligacji nastąpi po upływie 5 lat, w dniu 7 czerwca 2022,
Obligacje nie są zabezpieczone,
PCC Rokita ma prawo wcześniejszego wykupu obligacji, po zapłacie premii 0,05% wartości nominalnej obligacji za każde pełne 30 dni pozostające do daty wykupu, jednak nie więcej 0,6%.

W pierwszej kolejności emitent przydzieli obligacje serii EA inwestorom, którym przydzielono w dniu 28.05.2013 roku obligacje serii AD, a którzy złożyli i opłacili zapis na obligacje serii EA. W drugiej kolejności przydział obligacji dokonany zostanie pozostałym inwestorom i tutaj istnieje ryzyko redukcji zapisów.

Zapisy na obligacje przyjmuje Beskidzki Dom Maklerski (BDM). Nie trzeba posiadać rachunku maklerskiego w BDM, aby złożyć zapis, jednak wtedy niezbędna jest osobista wizyta w tym biurze maklerskim. Jeżeli inwestujesz w obligacje, moim zdaniem i tak warto posiadać bezpłatny rachunek Obligacje w BDM (można go założyć poprzez ten link).

Z prospektem emisyjnym obligacji serii EA zapoznasz się w tym miejscu

Prezentacja spółki PCC Rokita

O samej spółce PCC Rokita możesz przeczytać w analizie wyników 2016 toku, którą przygotowałem dla portalu Obligacje.pl (w tym miejscu).

Analizując ryzyko inwestycji w obligacje spółki warto spojrzeć, jak akcjonariusze wyceniają wartość spółki.

PCC Rokita – kapitalizacja spółki, źródło: stooq.pl

3 lata temu, w momencie debiutu giełdowego, wartość giełdowa spółki wynosiła około 500 mln zł, obecnie wynosi 1,75 mld zł. W drugiej połowie ubiegłego roku spółka oferowała obligacje oprocentowane na stałe 5% z 7 letnim terminem spłaty. Uwzględniając rosnącą wartość giełdową spółki i krótszy okres do spłaty nowych obligacji (5 lat) obecna oferta wydaje się interesująca.

Spójrzmy jeszcze na podstawowe parametry finansowe spółki. Przychody ze sprzedaży za ostatnie lata prezentują się następująco:

PCC Rokita – przychody ze sprzedaży

O ile przychody nie wykazują większych zmian, to na przestrzeni kilku lat spółka wykonała znaczącą pracę w celu optymalizacji efektywności działań. Z jednej strony dotyczyło to kwestii zwiększania w sprzedaży produktów specjalistycznych (wysoko – marżowych), a z drugiej usprawnianie procesów i efektywność kosztową (działalność w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, inwestycje w oszczędność energii itp).

W efekcie grupa PCC może pochwalić się rosnącymi zyskami netto:

PCC Rokita – zysk netto

W 2016 roku rosnący zysk netto został dodatkowo „wzmocniony” zdarzeniami jednorazowymi.

Jednocześnie należy podkreślić, że spółka zachowuje zdrowe, modelowe proporcje w finansowaniu swojej działalności, o czym z kolei przekonuje utrzymujący się na stabilnych poziomach wskaźnik zadłużenia:

PCC Rokita – wskaźnik zadłużenia

Podsumowując, PCC Rokita należy do solidnych emitentów obligacji korporacyjnych. Od 2011 roku spółka przeprowadziła 11 emisji obligacji o łącznej wartości 247 mln zł, z tego obligacje o wartości 85 mln zł zostały terminowo wykupione. Wszystkie serie obligacji wprowadzane są na rynek Catalyst, co umożliwia ich ewentualną odsprzedaż w przypadku potrzeby uwolnienia środków finansowych.

Rosnące wyniki finansowe i wartość giełdowa spółki, a jednocześnie stabilność finansowa są argumentami przemawiającymi za inwestycją w obligacje tej spółki.

Warto podkreślić również fakt, że grupa PCC Rokita dba o swoich inwestorów nie tylko w momencie emisji obligacji, ale również na co dzień, o czym świadczy na przykład regularnie organizowany Dzień Inwestora (relacja na blogu). Lub przesyłanie inwestorom raportu rocznego w wersji papierowej:

Oczywiście decyzję, czy warto zainwestować w aktualną emisję obligacji spółki PCC Rokita, czy stosunek zysk / ryzyko jest odpowiedni pozostawiam Czytelnikom.

[sgmb id=”1″]

Skomentuj