W poniedziałek, 27 lipca, z emisją obligacji wystartowała spółka i2 Development. To kolejna spółka, która wychodzi z ofertą stałego oprocentowania – proponuje 6% rocznie dla obligacji emitowanych na okres 3 lat i zabezpieczonych hipoteką.

i2 Development – emisja obligacji serii K

Warunki emisji obligacji serii K wyglądają następująco:

Daty przyjmowania zapisów: 27 lipca – 11 sierpnia 2020 roku. W przypadku przekroczenia dostępnej puli obligacji nastąpi proporcjonalna redukcja zapisów.

Przewidywany termin przydziału obligacji i rozrachunku transakcji to 13 sierpnia 2020 roku.

Emitent będzie ubiegać się o wprowadzenie obligacji na rynek regulowany GPW Catalyst.

Obligacje emitowane są na okres 3 lat. Wykup obligacji nastąpi 11 sierpnia 2023 roku.

Wartość jednej sztuki obligacji wynosi 1.000 zł, natomiast wartość całej emisji to 10 mln zł. Od zapisu nie jest pobierana prowizja.

Minimalny zapis na obligacje to 25 sztuk, zatem 25 tysięcy złotych.

Oprocentowanie obligacji jest stałe i wynosi 6% w skali roku. Odsetki będą wypłacane w okresach kwartalnych.

Obligacje będą zabezpieczone hipoteką na nieruchomościach lokalowych (lokale usługowe) zlokalizowanych we Wrocławiu. Na dzień emisji obligacje nie są zabezpieczone.

Celem emisji jest refinansowanie obligacji Serii F i Serii G – zatem emisja (po zrefinansowaniu) nie powiększy zadłużenia grupy.

Zapisy na obligacje serii K można składać w Domu Maklerskim Michael / Ström.

W tym miejscu znajdziesz szczegółowe parametry i informacje związane z emisją.

Michael / Strom jest Partnerem bloga Rynek Obligacji, gdybyś składał zapis na obligacje poprzez ten podmiot, byłoby mi miło, jak jednocześnie wypełnisz ten formularz.

Emisja obligacji i2 Development – dodatkowe informacje

Przedmiotem działalności grupy i2 Development jest budowa i sprzedaż nieruchomości mieszkalnych oraz budynków biurowych na rynku wrocławskim. Grupa prowadzi działalność od 2012 roku. Proces tworzenia grupy w obecnym kształcie został ukończony w 2015 roku, a od maja 2016 r. akcje spółki notowane są na rynku głównym GPW w Warszawie

Model biznesowy Grupy skoncentrowany jest na rynku mieszkaniowym (głównie segment o podwyższonym standardzie), ale część przedmiotu działalności stanowi budowa i sprzedaż nieruchomości komercyjnych (m. in. lokale usługowe w parterach budynków mieszkalnych oraz będący w budowie projekt biurowy przy ul. Wielkiej).

Najważniejszym i najbardziej rozpoznawalnym projektem Grupy jest inwestycja Bulwar Staromiejski zlokalizowana nad Odrą w centrum Wrocławia. Do dziś ukończone zostały jego dwa etapy mieszkalne o łącznej liczbie 116 mieszkań, a w budowie znajduje się ponad 380 mieszkań.

Aktualnie spółka posiada blisko 500 lokali w budowie, z czego na dzień 31.03.2020 roku 60% lokali było sprzedanych. Bank ziemi pozwala na wybudowanie kolejnych 1.300 lokali.

W całym 2020 r. planowane jest ukończenie ponad 500 lokali w 4 inwestycjach: Awicenny, III etap Bulwaru Staromiejskiego, Śrutowa 10 oraz Ogrody Grabiszyńskie I.

Polecam zapoznać się z prezentacją przygotowaną przez Dom Maklerski Michael Strom.

Emisja obligacji i2 Development – obligacje notowane na Catalyst

Na Catalyst obecnie notowane są 2 serie obligacji spółki.

Obecna wartość emisji I2D1220 (seria F) to 8,6 mln zł, a jej bieżące oprocentowanie wynosi 4,57% (WIBOR 3M + 4,3%). Na chwilę publikacji tego wpisu najlepsza oferta sprzedaży wynosi 100%.

Aktualna wartość serii I2D0321 (seria G) to 9 mln zł, a jej oprocentowanie wynosi dokładnie tyle samo co serii F. Najlepsza oferta sprzedaży wynosi aktualnie 101%.

Warto zauważyć, że celem aktualnej emisji jest refinansowanie serii F i G, zatem należy spodziewać się przedterminowego wykupu dla tych serii obligacji.

Będąc przy obligacjach warto dodać, że zadłużenie z tytułu wyemitowanych papierów od końca 2018 roku spada:

i2 Development - zadłużenie z tytułu obligacji, źródło: prezentacja inwestorska DM MS
i2 Development – zadłużenie z tytułu obligacji, źródło: prezentacja inwestorska DM MS

Po zrefinansowaniu serii F i G i uwzględniając fakt, że w Q2 2020 roku spółka wykupiła częściowo obligacje serii I o wartości 10 mln zł, większość zadłużenia obligacyjnego będzie zapadać w Q3 2021 roku:

i2 Development - struktura terminowa obligacji, źródło: prezentacja DM MS
i2 Development – struktura terminowa obligacji, źródło: prezentacja DM MS

W prezentacji można również znaleźć informację, że z 86,9 mln zł zadłużenia obligacyjnego (na koniec marca 2020 roku) blisko połowa została objęta przez inwestorów instytucjonalnych.

Emisja obligacji i2 Development – podsumowanie

i2 Development prowadzi emisję obligacji o wartości 10 mln zł z terminem wykupu 3 lata. Oprocentowanie obligacji jest stałe i wynosi 6% w skali roku. Obligacje będą zabezpieczone hipoteką na lokalach usługowych.

Szczegółowe informacje o emisji znajdziesz na stronach internetowych oferującego, Domu Maklerskiego Michael / Ström w tym miejscu.

Na koniec jeszcze przypomnienie, że niniejszego wpisu nie należy traktować jako rekomendację inwestycyjną, a decyzje inwestycyjne każdy podejmuje na własne ryzyko.

Skomentuj