14 listopada z publiczną emisją obligacji korporacyjnych wystartowała spółka KRUK. Poniżej przedstawiam parametry emisji obligacji oraz podaję linki do oferty, a także analizy spółki.

KRUK – PARAMETRY EMISJI OBLIGACJI SERII AN1

Wartość obecnej emisji obligacji wynosi 25 mln zł.

Wartość nominalna jednej obligacji to 100 zł i minimalny zapis można złożyć właśnie od takiej kwoty.

Oprocentowanie obligacji jest zmienne i wynosi WIBOR 3M + 4 p.p. marży, co oznacza istotny wzrost marży w odniesieniu do poprzednich emisji obligacji (w których marża wynosiła 3,3 punktu procentowego). Obecnie WIBOR 3M wynosi 7,5%, zatem oprocentowanie „na dziś” wyniosłoby 11,5%. Odsetki od obligacji będą wypłacane co 3 miesiące.

Obligacje emitowane są na okres 5 lat, ich planowana data wykupu to 28.11.2027 roku.

Obligacje nie są zabezpieczone, środki z emisji mają być przeznaczone na finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych.

Zapisy rozpoczynają się 14 listopada i potrwają do 25 listopada 2022 roku (link do emisji).

28 listopada 2022 roku nastąpi przydział obligacji, a na Catalyst powinny się one pojawić w grudniu tego roku.

Liderem konsorcjum przyjmującego zapisy jest DM BDM (link do oferty), a w konsorcjum znajdują się jeszcze Dom Maklerski Michael / Ström (jeżeli chcesz założyć tam konto, proponuję poprzez ten link), Ipopema Securities, Noble Securities, Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, PKO Bank Polski – PKO Biuro Maklerskie oraz Dom Inwestycyjny
Xelion.

Inwestowanie w obligacje korporacyjne obarczone jest ryzykiem utraty części lub całości środków. Czynniki ryzyka związane z emitentem i emisją zostały zamieszczone w prospekcie informacyjnym, do którego lektury zachęcam.

KRUK – ANALIZA PRZEKROJOWA SPÓŁKI

Prezentacja inwestorska znajduje się w tym miejscu, analizę wyników spółki po 3 kwartałach, patrząc okiem akcjonariusza, znajdziesz na Portalu Analiz tutaj, a omówienie jej sytuacji bilansowej z punktu widzenia obligatariusza opublikowałem tutaj.

22 listopada o godzinie 13:30 będzie miał miejsce ogólnodostępny webinar z członkiem zarządu KRUK, Panem Michałem Zasępa. Zapraszamy do uczestnictwa i zadawania pytań, ustaw sobie przypomnienie już dziś (link do webinaru).

KRUK – NOTOWANIA OBLIGACJI – PORÓWNANIE

Dla KRUKa emitowanie obligacji stanowi stały element finansowania działalności. Spółka wyemitowała i wykupiła już wiele serii obligacji. W tabeli poniżej zawarłem wszystkie serie obligacji grupy, które są aktualnie notowane na Catalyst wraz z ich zmianami rentowności w ostatnim czasie:

 

Ciekawostką jest, że jeszcze kilka miesięcy temu serie o stałej stopie procentowej dawały najniższą rentowność, teraz sytuacja się radykalnie odwróciła – serie te zanotowały istotny spadek ceny, wygląda, że rynek uznał, że w perspektywie 3-4 lat nie ma co liczyć na szybki spadek stawek WIBOR.

Poniższy wykres pokazuje z kolei ostatnią kolumnę z tabeli, czyli rentowność obligacji na dzień 11 listopada 2022 roku wraz z dodaną potencjalną rentownością obecnie prowadzonej emisji (zielony kolor, z kolei kolor żółty to serie obligacji o stałym oprocentowaniu). Jak widać, oprocentowanie obecnej emisji obligacji zostało dobrane adekwatnie (z premią) do panujących warunków na rynku.

Podsumowując, patrząc na obligacje notowane na Catalyst, obecna oferta wydaje się dobrze „skrojona” pod względem oprocentowania. Również oprocentowanie zmienne daje zabezpieczenie przed ewentualnym dalszym wzrostem stóp procentowych i stawek WIBOR.

Oczywiście decyzje odnośnie zakupu lub nie danych instrumentów jak zawsze należą do Czytelnika.

Udanych inwestycji!

Disclaimer: KRUK wykupił reklamę emisji obligacji na blogu Rynek Obligacji. Wykupywanie reklam na portalach finansowych jest standardowym działaniem emitentów, aby zapewnić widoczność oferty. Dodatkowo powyższy wpis powstał z mojej inicjatywy i nie był konsultowany z emitentem (piszę zawsze jako potencjalny inwestor, a nie sprzedawca), ale Czytelnik powinien mieć świadomość powiązań, które wyżej wymieniłem.

No i jeszcze przypomnienie, że powyższy wpis nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, a inwestowanie w obligacje korporacyjne (i inne instrumenty finansowe) wiąże się z ryzykiem utraty części, a nawet całości zainwestowanych środków – warto do inwestycji podchodzić rozważnie.

1 komentarzy - “KRUK – emisja obligacji serii AN1

  1. Jarek

    To chyba lepiej już stało procentowe niż nowa emisja…

Skomentuj