Obligacje MCI.PrivateVentures seria P1C

11 stycznia z emisją obligacji serii P1C wystartował fundusz MCI.PrivateVentures (MCI.PV FIZ). Jest to trzecia emisja w ramach wartego 200 mln zł programu publicznych emisji obligacji. Pierwsza wrześniowa (2017 rok) warta była 30 mln zł, październikowa miała wartość 40 mln zł, a obecna również ma wartość 40 mln zł. Zatem po jej uplasowaniu z programu emisji obligacji pozostanie do wykorzystania 90 mln zł.

O samym funduszu więcej pisałem więcej przy okazji pierwszej emisji obligacji, warto zajrzeć do tego wpisu. Natomiast o parametrach obecnej emisji obligacji przeczytasz poniżej.

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na działalność inwestycyjną zgodnie ze strategią inwestycyjną subfunduszy MCI.EuroVentures (MCI.EV) i MCI.TechVentures (MCI.TV).

MCI.PrivateVentures – parametry emisji obligacji P1C

Warunki emisji obligacji P1C wyglądają następująco:

Daty przyjmowania zapisów: 11-26 stycznia 2018 roku. Zapisy mogą zostać skrócone w przypadku przekroczenia dostępnej puli.

Obligacje emitowane są na okres 4 lat. Planowany dzień przydziału obligacji to 31 stycznia, a dzień emisji to 21 lutego 2018 roku, a termin wykupu to luty 2022 roku.

Wartość jednej sztuki obligacji wynosi 1.000 zł, natomiast wartość całej emisji to 40 mln zł. Cena emisyjna obligacji uzależniona jest od dnia złożenia zapisu, zaczyna się od 997,82 zł i codziennie rośnie kilkanaście groszy. Minimalny zapis wynosi 1 sztukę obligacji.

Oprocentowanie obligacji jest zmienne i wynosi WIBOR 6M + 3,5% (na dzień dzisiejszy jest to 5,31%). Natomiast w pierwszym okresie odsetkowym oprocentowanie wynosi 5,3%.

Zapisy na obligacje można między innymi składać w Domach / Biurach Maklerskich Alior Banku, BOŚ, PEKAO i Michael / Strom.

Obligacje MCI.PrivateVentures – opinia

Bliżej fundusz MCI.PrivateVentures i jego subfundusze przedstawiłem we wrześniowym wpisie, nie będę powielał treści. Jedynie dla przypomnienia, w tym przypadku emitentem obligacji jest fundusz, a nie spółka. Nie mamy więc do czynienia z klasycznym kapitałem własnym, jak w spółkach. Kapitałem funduszu są środki pozyskane od inwestorów poprzez emisję certyfikatów inwestycyjnych. Mamy zatem do czynienia z większą zmiennością, fundusz może emitować nowe certyfikaty (pozyskiwać kapitał), ale klienci mogą również te certyfikaty umarzać. Na szczęście MCI.PV jest to FIZ (fundusz inwestycyjny zamknięty), czyli są tutaj ograniczenia w umarzaniu certyfikatów.

Przypominam również, że aktywa netto funduszu (czyli kapitały) na koniec 2016 roku wynosiły 1,78 mld zł, a zadłużenie funduszu z tytułu zobowiązań finansowych było niewielkie. Zatem wartość programu emisji (200 mln zł) nie daje powodów do jakiś obaw.

Od poprzednich emisji fundusz nie publikował nowych wyników finansowych. Natomiast możemy spojrzeć, jak kształtowały się wyniki subfunduszy oraz jak zmieniał się poziom ich aktywów. Odnośnie wyników, wartość certyfikatu inwestycyjnego MCI.TechVentures w 2017 roku wzrosła o 5,62%, natomiast wartość jednostki MCI.EuroVentures wzrosła o 13,5% (dane za analizy.pl). Tutaj zatem nie ma powodu do niepokoju.

Natomiast łączne aktywa funduszy oscylują w okolicach 2 mld zł, przy czym widać wzrost aktywów MCI.EV kosztem MCI.TV:

Aktywa funduszu MCI.PV i jego subfunduszy
Aktywa funduszu MCI.PV i jego subfunduszy

Zapewne to po części efekt wzrostu wartości pojedynczego certyfikatu.

W każdym razie podsumowując na dziś wyniki subfunduszy chodzących w skład MCI.PV są stabilne, podobnie jak ich aktywa.

Jeszcze niedawno notowania poprzednio uplasowanych obligacji MCI.PV znajdowały się poniżej nominału, co powodowało, że bardziej opłacał się zakup tych obligacji na rynku wtórnym, niż w aktualnej publicznej emisji. Natomiast na początku stycznia wzrosły ceny wielu obligacji  na Catalyst (efekt wpłat inwestorów na IKE?), w tym MCI.PV i obecnie istotnej różnicy na korzyść Catalyst już nie ma. Również w porównaniu do pozostałych obligacji spółek związanych z MCI nie można mówić o niedopasowaniu oferty.

Poniżej zestawienie średnich rentowności obligacji spółek MCI Capital, MCI Management i MCI.PrivateVentures w oparciu o dane gpwcatalyst.pl (kliknij aby powiększyć):

Średnie rentowności brutto (YTM brutto) obligacji "grupy" MCI
Średnie rentowności brutto (YTM brutto) obligacji „grupy” MCI

Uwaga, GPW w obliczaniu rentowności uwzględnia prognozowane zmiany stawki WIBOR, co oznacza, że rentowności z powyższego wykresu nie można bezpośrednio porównać z oprocentowaniem w nowej emisji. Porównanie rentowności brutto dla wszystkich aktualnie notowanych serii obligacji „grupy” MCI podsyłam osobą zarejestrowanym w Bazie Inwestorów – serdecznie Cię zapraszam do rejestracji.

Podsumowując, aktualnie prowadzona oferta wydaje się być dobrze dopasowana do aktualnej sytuacji rynkowej. Oczywiście udział lub nie w danej emisji zależy od wielu czynników i takie decyzje każdy inwestor podejmuje samodzielnie.

Życzę udanych inwestycji.

[sgmb id=”1″]

Skomentuj