Emisja serii C zakończona w dniu 8 maja, już w pierwszym dniu miał miejsce Dzień Przekroczenia Zapisów.

7 maja ruszają zapisy dla inwestorów indywidualnych na obligacje serii C spółki PKN ORLEN. Jest to (pod względem przychodów) największa firma w Polsce, największa firma w Europie Środkowej i jedyna z Polski firma na liście 500 największych firm Świata (454 miejsce w 2016 roku w raporcie Fortune).

W tym wpisie najpierw zaprezentuję parametry emisji obligacji, a następnie omówię sytuację finansową grupy.

PKN ORLEN – warunki emisji obligacji serii C

Poniżej omawiam parametry finansowe emisji obligacji, harmonogram oferty oraz podaję informacje, gdzie można kupić obecnie emitowane obligacje korporacyjne spółki.

Parametry finansowe obligacji PKN ORLEN

Parametry oferowanych obligacji prezentują się następująco:

 • Oprocentowanie: zmienne, oparte o WIBOR 6M powiększony o marżę w wysokości 1,2%,
 • Odsetki będą wypłacane w okresach półrocznych,
 • Wykup obligacji nastąpi po upływie 4 lat. Dzień emisji przewidziany jest na 5 czerwca 2018 roku, zatem dzień wykupu na 5 czerwca 2022 roku,
 • Wartość nominalna jednej obligacji to 100 zł, a wartość całej oferty wynosi 200 mln zł,
 • Cena emisyjna na dzień 7 maja 2018 roku wynosi 100 zł, a następnie każdego dnia rośnie o około 1 grosz (wraz z naliczanymi odsetkami),
 • Obligacje nie są zabezpieczone.
 • Spółce nie przysługuje prawo wcześniejszego wykupu obligacji.

W tym miejscu zapoznasz się ze szczegółami oferty na stronach PKN ORLEN.

Obligacje PKN ORLEN serii C, harmonogram oferty

Harmonogram oferty obligacji wygląda następująco:

 • Termin rozpoczęcia zapisów: 7 maja 2018 roku, jest to również pierwszy dzień odsetkowy,
 • Termin zakończenia przyjmowania zapisów: 21 maja 2018 roku (termin może zostać skrócony w przypadku wystąpienia Dnia Przekroczenia Zapisów),
 • Termin przydziału obligacji: 22 maja 2018 roku,
 • Przewidywany dzień emisji: 5 czerwca 2018 roku,
 • Dzień ostatecznego wykupu: 5 czerwca 2022 roku.
 • Przewidywany dzień dopuszczenia obligacji do obrotu: 13 czerwca 2018 roku.

Zwracam uwagę, że okres emisji zostanie skrócony w przypadku, gdy zapisy przekroczą dostępną pulę obligacji. Moim zdaniem należy się liczyć z tym, że stanie się to bardzo szybko. 

W tym miejscu zapoznasz się ze szczegółami oferty na stronach PKN ORLEN.

Emisja obligacji PKN ORLEN – gdzie kupić obligacje

Obligacje serii C oferowane są przez Dom Maklerski Banku PKO BP. Jeżeli posiadasz rachunek IKE lub IKZE w którejś z tych instytucji, możliwy jest również zakup obligacji na konto IKE lub IKZE.

Sytuacja finansowa grupy PKN ORLEN

Na potrzeby programu emisji obligacji grupa otrzymała od agencji ratingowej Fitch rating na poziomie A(pol). Rating krajowy „A” oznacza, że dany emitent lub emisja reprezentuje niskie ryzyko w porównaniu z innymi występującymi w Polsce. Jednakże, zdolność do terminowego wywiązania się ze zobowiązań finansowych jest bardziej podatna na zmiany czynników lub warunków ekonomicznych w porównaniu ze zdolnością obsługi zobowiązań finansowych zaliczonych do wyższych kategorii.

Jako spółka, PKN ORLEN posiada jeszcze następujące ratingi: rating inwestycyjny: BBB- z perspektywą stabilną (Fitch), Baa2 z perspektywą stabilną (Moody’s).

Poniżej prezentuję sytuację finansową PKN ORLEN zarówno w ujęciu długoterminowym (okresy roczne), jak i kwartalnym. W analizie uwzględniam właśnie opublikowane dane za I kwartał 2018 roku.

Przychody ze sprzedaży i rentowność sprzedaży

Jak już wspomniałem pod względem przychodów grupa ORLEN jest największą firmą w Polsce. Dodatkowo w 2017 roku przychody grupy istotnie wzrosły:

PKN ORLEN - przychody ze sprzedaży (w tys. zł) i rentowność zysku brutto na sprzedaży rocznie
PKN ORLEN – przychody ze sprzedaży (w tys. zł) i rentowność zysku brutto na sprzedaży rocznie

Cieszy fakt, że wzrost przychodów został dokonany przy zachowaniu rentowności brutto na sprzedaży, co ma dalsze przełożenie na zyski.

Jak widać poniżej, równie pozytywnie w zakresie przychodów wypada sytuacja w ujęciu kwartalnym.

PKN ORLEN - przychody ze sprzedaży (w tys. zł) i rentowność zysku brutto na sprzedaży kwartalnie
PKN ORLEN – przychody ze sprzedaży (w tys. zł) i rentowność zysku brutto na sprzedaży kwartalnie

Przychód pierwszego kwartału jest nieznacznie wyższy niż rok wcześniej. Odnotujmy jednak, że rentowność brutto sprzedaży zanotowała spadek z 15 do 12 procent (Q1 2018 do Q1 2017). Przyczyny spadku marży to: „wzrost średniej ceny ropy Brent o 13 USD/bbl (r/r) oraz umocnienie średniego kursu PLN względem USD i EUR.”

Zysk EBITDA i rentowność EBITDA

Doskonale w ujęciu rocznym wypada miara zysku EBITDA (liczona jako zysk operacyjny + amortyzacja). W 2017 roku spółka zarobiła ponad 11 mld zł, również przy zachowaniu wysokiej rentowności tego zysku.

PKN ORLEN - EBITDA (w tys. zł) i rentowność EBITDA rocznie
PKN ORLEN – EBITDA (w tys. zł) i rentowność EBITDA rocznie

Niższa marża sprzedaży spowodowała również nieco niższy zysk EBITDA w I kwartale 2018 roku, ale nadal w tym przypadku mówimy o ponad 2 mld zł zarobku w pojedynczym kwartale.

PKN ORLEN - EBITDA (w tys. zł) i rentowność EBITDA kwartalnie
PKN ORLEN – EBITDA (w tys. zł) i rentowność EBITDA kwartalnie

Analiza bilansu i wskaźników

W I kwartale 2018 roku PKN ORLEN zwiększył udział w akcjonariacie Unipetrolu, dokupując 31,04% udziałów za około 3,5 mld zł. W efekcie spółka posiada 94,03% głosów na walnym zgromadzeniu. Transakcja została sfinansowana ze środków własnych i kredytu konsorcjalnego i miała pewien wpływ na pozycje bilansowe i wskaźniki, o czym poniżej.

W zakresie płynności w I kwartale obserwujemy spadek gotówki do 4 mld zł i nieznaczne pogorszenie wskaźnika płynności bieżącej.

PKN ORLEN - środki pieniężne (w tys. zł) i wskaźnik bieżącej płynności
PKN ORLEN – środki pieniężne (w tys. zł) i wskaźnik bieżącej płynności

Jednak nie ma powodu do żadnych obaw, zarówno gotówka jak i wskaźnik płynności znajdują się na bardzo komfortowych poziomach.

Zakup akcji Unipetrolu wpłynął też na wzrost zobowiązań finansowych (z 7 do 9,2 mld zł), a po uwzględnieniu gotówki, również wzrost zobowiązań finansowych netto (z 0,8 do 5,2 mld zł).

PKN ORLEN - zobowiązania finansowe razem i zobowiązania finansowe netto (w tys. zł)
PKN ORLEN – zobowiązania finansowe razem i zobowiązania finansowe netto (w tys. zł)

Patrząc jednak na możliwości generowania przez ORLEN gotówki, wzrost zadłużenia nie stanowi powodu do obaw.

Wskaźnik zadłużenia w I kwartale zanotował nieznaczny wzrost, ale również znajduje się na bardzo komfortowych poziomach, pozostawiając spółce sporo przestrzeni na nowy dług.

PKN ORLEN - kapitały własne (w tys. zł) i wskaźnik ogólnego zadłużenia
PKN ORLEN – kapitały własne (w tys. zł) i wskaźnik ogólnego zadłużenia

Spadek kapitałów własnych (mimo wypracowanych zysków) związany jest z przejęciem Unipetrolu, w kapitałach zmniejszyła się pozycja Udziały mniejszości.

Na koniec dnia o sytuacji spółki wiele mówi nam informacja, jak szybko jest ona w stanie spłacić swoje zadłużenie finansowe (netto). Ten ważny dla obligatariuszy wskaźnik również znajduje się na bardzo dobrych poziomach.

PKN ORLEN - wskaźnik dług netto / EBITDA
PKN ORLEN – wskaźnik dług netto / EBITDA

Grupa, zawieszając wydatki inwestycyjne, byłaby w stanie spłacić całe swoje zadłużenie finansowe z generowanych zysków (i przepływów pieniężnych) w pół roku, co jest doskonałą wartością.

Emisja obligacji PKN ORLEN – podsumowanie

PKN ORLEN to największa spółka w Polsce, znajdująca się obecnie w bardzo dobrej sytuacji finansowej. Generuje solidne, powtarzalne zyski, a także bardzo rozsądnie zarządza zadłużeniem. W bilansie ma sporo miejsca na nowe inwestycje, alternatywnie ma możliwości spłaty zadłużenia lub dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami.

Sama emisja obligacji również może być interesująca dla inwestorów z rynku obligacji. Oprocentowanie WIBOR 6M + 1,2%, to o 0,2 punktu procentowego więcej niż w poprzednich emisjach obligacji. Warto zauważyć, że poprzednie serie (PKN0921 i PKN1222) notowane są na rynku Catalyst powyżej nominału.

W tym miejscu zapoznasz się ze szczegółami oferty na stronach PKN ORLEN.[sgmb id=”1″]

21 komentarzy - “Emisja obligacji PKN ORLEN

 1. Gauss

  Żeby zapisać się na tę emisję trzeba mieć rachunek maklerski w PKO BP, którego utrzymanie kosztuje 60 zł rocznie, prawda?

 2. PF

  Na niektórzy tyle w miesiąc wypalają 😉

  A na poważnie – można mieć rachunek w innym DM, a do DMPKO się idzie tylko złożyć i opłacić zapis i przy zapisie podaje się ten numer rachunku na którym mają być zdeponowane obligacje.

 3. Hej, pisałem o tym przy ostatniej emisji:
  Oczywiście najlepiej jest posiadać rachunek maklerski w DM PKO BP, ale nie każdy taki posiada lub nie warto go zakładać dla jednej emisji. Na obejście tego problemu jest jeden, bezpłatny sposób. Można tak zrobić, że finalnie obligacje Orlenu lądują na naszym “głównym” rachunku.

  Pamiętacie wpis o Rodzinnych Obligacjach Skarbowych? Kupować obligacje skarbowe można przez internet i do tego wystarczy tak zwany rachunek rejestrowy zakładany online na stronie zakup.obligacjeskarbowe.pl. Tak się składa, że rachunek ten prowadzony jest przez PKO BP i można na niego wpłacić środki na zakup obligacji PKN Orlen (to ważne, środki muszą być na rachunku, aby działać dalej).

  Następnie w biurze maklerskim PKO BP (wizyta osobiście) podajemy ten rachunek (dokładnie mówiąc wystarczy dowód osobisty), a do tego rachunek naszego podstawowego biura maklerskiego, na którym finalnie obligacje PKN Orlen mają być zdeponowane (warto się przygotować w “długi” i “krótki” numer rachunku.

 4. Ten rachunek w BM PKO BP to jakiś koszmar. 60PLN/rok a dodatkowo jeszcze 3PLN za każdy przelew. Piszesz, że można złożyć zlecenie na zakup obligacji PKN Orlen i nie zakładać rachunku w BM PKO BP. Rachunek rejestrowy założyłem. W ofercie są tylko obligacje skarbowe. Nie widzę tam np. oferty obligacji Echa (których emisja właśnie się odbywa). Czy to oznacza, że teraz muszę wpłacić kwotę rachunek rejestrowy, a potem iść do BM PKO BP i złożyć zlecenie zakupu u pracownika BM? Czy pracownicy BM PKO BP są świadomi, że taki wariant jest możliwy, czy może będą mi chcieli wytłumaczyć, że muszę mieć u nich rachunek maklerski?
  Jeśli mógłbyś to wyjaśnić, byłbym wdzięczny.

 5. Tak, ja właśnie tak zrobiłem. W moim mieście pracownicy DM byli bardzo świadomi działania r-ku rejestrowego. Wpłaciłem na niego środki, udałem się do DM i tam złożyłem zapis z dyspozycją deponowania w innym biurze maklerskim, Wszystko przebiegło sprawnie. Zastrzegam się, że jeszcze nie pytałem się ich czy tak samo działa obecna emisja, ale z tego co wiem do tej pory wszystkie emisje pozwalały na taki schemat zapisu.

 6. Paweł

  Czy te obligacje będą notowane na Catalyst?

 7. Tak. I to zapewne stosunkowo szybko od emisji.

 8. pirx

  w 1 dniu zapisu obligacje dają 2,98% później coraz niżej.
  jakoś nie widzę tutaj żadnej rewelacji porównując np do lokat bankowych.
  dochodzą także te utrudnienia zakupu tylko w pko.
  ludzie się rzucą w kolejki do zapisu bo działa magia orlenu, ale mnie tam nie będzie.

 9. Andrew

  Wie ktoś jak sprawdzić długi numer rachunku w domu maklerskim deutsche banku?

 10. Anonim

  Andrew, ostatnio w PKO kupiłem podając tylko nr krótki, powiedzieli, iż nie gwarantuję że przejdzie ale koniec końców obligacje pojawiły się na rachunku.

 11. Subiektywnie o finansach – Maciej Samcik

  […] Więcej o emisji obligacji Orlenu: czytaj w zaprzyjaźnionym blogu RynekObligacji.com […]

 12. Zapis złożony. Rachunek rejestrowy działa. W DM PKO BP znają i czytają bloga Rynek Obligacji. A także blogują. Np. w ramach tego serwisu: http://www.twojadrugapensja.pl/ . Pozdrowienia 🙂

 13. Andrew

  Mi również udało się złożyć zapis. Niestety nikt nie słyszał w PKO o obligacjach Orlenu. Musiałem tłumaczyć jak to zrobić. Po sporych naciskach z mojej strony i kilku telefonach udało się. Dodam jeszcze, że była to placówka nieopodal centrum Warszawy…
  W piątek zakładałem rachunek rejestrowy w innym oddziale i pani zajmująca się obsługą maklerską nie wiedziała nic o emisji i również nie wiedziała czy można złożyć zapis po przez ten rachunek.
  Nie podoba mi się taki system zapisów. Powinna być opcja zapisu z dowolnego rachunku maklerskiego.

 14. B

  Andrew, a jak poradziłeś sobie z przepisaniem na rachunek w db? Podawłeś wyłącznie krótki numer konta maklerskiego, czy rozwiązałeś zagadkę dotyczącą długiego numeru?

 15. Teraz mi przyszło do głowy, że chociaż nie wiem jak sprawdzić ten długi numer w db, to najczęściej jest tak, że to jest numer rachunku na który wpłacasz pieniądze (na rachunek maklerski) i on w sobie zawiera ten krótki numer. Tak przynajmniej działa to w mbanku, może w db jest podobnie.

 16. Andrew

  Niestety odpuściłem temat z DB i dla świętego spokoju użyłem innego rachunku. (W przelewach, które robię z rachunku maklerskiego na normalny, widnieje jakiś długi numer ale nie wiem czy to ten:) )

 17. B

  Informacyjnie. Rozmawiałem z DB, powiedzieli, że wystarczy numer rachunku maklerskiego (ten krótki) i informacja, że obligacje mają zostać zdeponowane na DB Securities S.A.. Poszedłem do PKO i udało mi się zapisać. Z początku babeczka nie wiedziała o co chodzi, ale po konsultacji jakoś poszło. Mam nadzieję, że wszystko przebiegnie poprawnie. 😉

 18. I już pierwszego dnia nastąpiło przekroczenie liczby dostępnych obligacji. Zapisy można składać jeszcze tylko dziś.
  https://www.orlen.pl/PL/RelacjeInwestorskie/RaportyBiezace/Strony/Raport-biezacy-nr-512018.aspx

 19. Taco

  A wie ktoś ile trwa deponowanie? Dalej nie widzę serii c na rachunku.

 20. Jutro będą:
  PKN ORLEN S.A. informuje, że 21 maja 2018 roku Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych („KDPW”) wydał oświadczenie o zawarciu z PKN ORLEN S.A. umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych 2 000 000 obligacji serii C, o wartości nominalnej 100 PLN każda, emitowanych w ramach programu publicznych emisji obligacji, objętego prospektem emisyjnym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 20 lipca 2017 roku. Data rejestracji została wyznaczona na: 23 maja 2018 roku.

 21. Anonim

  Dzięki za informacje.

Skomentuj