Trwa publiczna emisja obligacji spółki Kredyt Inkaso. Omówienie jej parametrów znajdziesz w tym miejscu na blogu, a tutaj znajdziesz analizę wyników Kredyt Inkaso za III kwartały roku obrotowego 2017/2018. W dniu dzisiejszym spółka opublikowała następujący komunikat prasowy:

Kredyt Inkaso kupił wierzytelności o wartości ponad 100 mln zł

Fundusze sekurytyzacyjne Kredyt Inkaso nabyły trzy portfele, składające się z wierzytelności bankowych, telekomunikacyjnych i pożyczkowych, których łączna wartość nominalna przekracza 100 mln zł. Cena zakupu pakietów była dwucyfrowa.

– Zdywersyfikowane i stabilne portfolio klientów pozwala nam konsekwentnie realizować naszą strategię. Jej fundamentem jest organiczny rozwój skali działania, rozumiany jako zwiększanie wartości nabywanych portfeli. W pełni korzystamy z dobrej koniunktury na rynku i kupujemy portfele z wierzytelnościami z różnych branż. Biorąc pod uwagę atrakcyjną cenę zakupionych właśnie portfeli oraz ich wysoką wartość nominalną, wyrażamy optymizm odnośnie do kształtowania się wyników finansowych w kolejnych okresach – komentuje Bastian Ringhardt, członek zarządu, dyrektor finansowy Kredyt Inkaso.

Wartość godziwa nabytych przez spółkę portfeli wierzytelności na koniec grudnia 2017 r. wyniosła 608,1 mln zł, co oznacza wzrost o 13,2 proc. w porównaniu z końcem marca 2017 r. Z kolei spłaty wierzytelności w pierwszych dziewięciu miesiącach roku obrotowego 2017/18 (kwiecień-grudzień 2017 r.) wyniosły 132,9 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o 32 proc. Dane o wysokości spłat z wierzytelności nie zostały jeszcze zaudytowane.

Powyższe wskaźniki pozytywnie przekładają się na osiągane przez spółkę wyniki finansowe. W okresie I-III kwartał roku obrotowego 2017/18 Kredyt Inkaso wypracował 98,8 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 13,7 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost rok do roku odpowiednio o 31,4 proc. i 124,6 proc.

Aktualnie trwa oferta publiczna obligacji serii PA02 Kredyt Inkaso o wartości do 30 mln zł. Zapisy rozpoczęły się 9 marca i potrwają do 22 marca. Jeden z największych polskich podmiotów branży windykacyjnej oferuje oprocentowanie stałe 5,6 proc. w skali roku w pierwszym okresie odsetkowym, a w kolejnych zmienne, uzależnione od stawki WIBOR 6M powiększonej o marżę 3,7 proc. w skali roku. Minimalny zapis wynosi 1000 zł. Kupon będzie wypłacany co pół roku.

Funkcję oferującego w ramach emisji obligacji serii PA02 pełni IPOPEMA Securities. Zapisy można składać u oferującego oraz w Expander Advisors, DM BOŚ, DM Michael/Strom, DM Noble Securities, BM Alior Bank. Pełna lista POK znajduje się na stronie internetowej emitenta oraz oferującego.

– Wierzymy, że duża aktywność Kredyt Inkaso na rynku oraz rosnące wyniki finansowe zostaną docenione przez inwestorów, co pozwoli nam z powodzeniem uplasować trwającą, jak i kolejne oferty obligacji – podsumowuje Ringhardt.

O Spółce:

Kredyt Inkaso należy do czołówki firm zarządzających wierzytelnościami w Polsce, co zawdzięcza profesjonalizmowi działania, połączonemu z fachowym doradztwem. Spółka skutecznie działa w pięciu krajach Europy Środkowo-Wschodniej, tj. w Polsce (w 2001 r. pierwszy inwestor pakietów wierzytelności), Rosji, Rumunii, Bułgarii i Chorwacji.

Kredyt Inkaso to jeden z nielicznych podmiotów , mających kompetencje w likwidacji portfeli zabezpieczonych hipotecznie. Spółka zapewnia również partnerom pełną obsługę procesu inwestycyjnego – od wyszukania i wyceny portfela, przez opiniowanie nabycia, a kończąc na likwidacji portfela wraz z ewentualnym odkupieniem go po określonym czasie obsługi. Osoby zadłużone znajdują w Kredyt Inkaso zrozumienie dla ich sytuacji oraz fachową pomoc doradców finansowych.

Od 2007 roku Kredyt Inkaso SA jest spółką notowaną na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Skomentuj