Emisja obligacji GetBack seria PP5


W dniu dzisiejszym (09.10.2017) z kolejną (piątą) publiczną emisją obligacji wystartował GetBack. W ramach zatwierdzonego prospektu emisyjnego obligacji do kwoty 300 mln zł, GetBack wyemitował już papiery o łącznej wartości 219 mln zł, z tego 140 mln zł w ofercie kierowanej do inwestorów indywidualnych oraz 79 mln zł w ofercie kierowanej do instytucji finansowych. Tym razem spółka startuje po 25 mln zł.

Podstawowe parametry emisji obligacji GetBack – seria PP5:

Wartość emisji wynosi 25 mln zł, a wartość jednej obligacji to 100 zł.

Oprocentowanie obligacji wynosi WIBOR 3M + 4%, co obecnie daje 5,73%. Oprocentowanie wynosi dokładnie tyle samo co w poprzedniej emisji. Natomiast wcześniej wynosiło WIBOR 3M + 4,2% (a jeszcze wcześniej +4,4%), wtedy oceniałem je jako stosunkowo atrakcyjne. Wypłata odsetek następuje co 3 miesiące.

Obligacje zostaną wykupione po okresie 3,5 roku.

Zapisy na obligacje można składać w okresie 09.10 – 17.10.2017. Termin zapisów może zostać skrócony w przypadku przekroczenia dostępnej puli obligacji. Przed zapisem na obligacje należy zapoznać się z prospektem emisyjnym i innymi dokumentami informacyjnymi, które znajdziesz na stronach internetowych GetBack.

Emisja obligacji GetBack – opinie

Sensowność inwestycji w obligacje GetBack można analizować w kilku obszarach.

Pierwszy obszar to zestawienie możliwego do osiągnięcia oprocentowania w porównaniu z rentownością obligacji oferowaną przez konkurentów. Tutaj GetBack płaci więcej (5,73% w pierwszym okresie), niż można zarobić na obligacjach Kruka (średnia rentowność brutto to 4,34%), czy BEST (YTM brutto to 5,45%).

Średnia rentowność brutto obligacji BEST, GetBack i Kruka

Z powyższego wykresu widać również, że w ostatnim czasie rentowności obligacji BEST i GetBack zbliżają się do siebie.

Ponieważ GetBack jest już spółką notowaną na GPW, możemy również porównać kapitalizację giełdową 3 konkurentów. Kapitalizacja Kruka wynosi 5,4 mld zł, BEST 0,7 mld zł, a kapitalizacja GetBack to 2,2 mld zł. Patrząc pod tym kątem oprocentowanie obligacji GetBack wydaje się atrakcyjne, szczególnie porównując je do rentowności obligacji BEST.

Drugi aspekt, to porównanie rentowności oferowanych obligacji z innymi już wcześniej uplasowanymi przez GetBack. Patrząc na wykres zaprezentowany powyżej widać, że średnia rentowność obligacji GetBack jest nieco niższa (5,66%), niż oferowane w publicznej emisji 5,73%. Z drugiej strony wykres prezentuje wartość średnią. Osoby zorientowane i aktywnie handlujące na rynku Catalyst są w stanie nabyć na giełdzie obligacje oferujące wyższą rentowność, niż ta oferowana w emisji publicznej.

Wreszcie trzeci obszar, to ocena, czy możliwy do osiągnięcia zysk (oprocentowanie obligacji) jest właściwie dobrany do poziomu ryzyka (brak spłaty obligacji). Tutaj sytuację można analizować w kontekście posiadanych przez GetBack ratingów (o ratingu GetBack pisałem tutaj), czy wyników finansowych. W porównaniu do poprzednich emisji niewątpliwie na korzyść spółki przemawia uplasowanie emisji akcji, z której GetBack pozyskał 370 mln zł wpływów brutto. Jednak jeszcze chwilę przyjdzie nam poczekać, zanim zobaczymy analizę spółki uwzględniającą wpływy z wyemitowanych akcji w bilansie spółki, gdyż koniec emisji miał miejsce w lipcu, a zatem w III kwartale bieżącego roku.

Emisja obligacji GetBack – podsumowanie

Chyba już tradycyjnie napiszę, że każdy samodzielnie podejmuje decyzje, czy dana emisja spełnia jego oczekiwania w zakresie możliwego do osiągnięcia zysku w kontekście ponoszonego ryzyka. Mam nadzieję, że tym wpisem w pewnym stopniu przyczyniam się do podjęcia właściwej decyzji. Czego i Wam i sobie życzę 🙂 .[sgmb id=”1″]

Jeden komentarz - “GetBack – publiczna emisja obligacji serii PP5

  1. Aniella

    I już po emisji…

Skomentuj