Fabryka Konstrukcji Drewnianych – obligacje

Fabryka Konstrukcji Drewnianych (FKD) opublikowała niedawno raport roczny za 2013 rok, jednocześnie informując o przygotowaniach do nowej emisji obligacji. W związku z tym dokonałem analizy raportu – oczywiście koncentrując się na aspektach związanymi z obligacjami, a nie przyszłymi zmianami kursu akcji. Z pewną nieśmiałością zabrałem się do analizy spółki, która w 2012 roku miała niewielkie 4 mln PLN przychody, a w 2013 o milion więcej. Skąd się ona wzięła na Catalyst i NewConnect jednocześnie. Im więcej jednak czytałem, analizowałem, tym bardziej byłem pod wrażeniem tego, czego nie widać na pierwszy rzut oka. Oczywiście są też i minusy , o czym za chwilę.

Obligacje Fabryka Konstrukcji drewnianych – analiza jakościowa

W dużym skrócie: Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. prowadzi działalność w zakresie projektowania, produkcji oraz montażu wielkogabarytowych konstrukcji drewnianych, takich jak magazyny soli, hale przemysłowe, hale sportowo-widowiskowe, obiekty dla rolnictwa, więźby dachowe. Widać, że zna się doskonale na tym co robi, co potwierdzają liczne otrzymane dotacje unijne, premia technologiczna na rozwój przedsiębiorstwa. Z dotacji oraz ze środków z obligacji spółka znacznie powiększyła swój zakład produkcyjny oraz park maszynowy. Łącznie spółka pozyskała z dotacji ok. 3,4 mln PLN, a w drodze są kolejne dotacje: 1,35 mln PLN już przyznane, a złożony wniosek na kolejne 4 mln PLN.

Automatycznie pojawia się pytanie, czy te zasoby FKD będzie potrafiła wykorzystać. I od razu mamy odpowiedź: W IV kwartale 2013 roku Spółka zawarła umowę z Mostostal Warszawa S.A. na kompleksowe wykonawstwo konstrukcji dachu i ścian szczytowych magazynu – baterii silosów do składowania śruty i zbóż w Porcie Gdynia. Umowa opiewa na kwotę brutto w wysokości 4,95 mln PLN, a jej realizacja przewidziana jest na 2014 rok.

Spółka w sprawozdaniach pokazuje pozostałe kontrakty zawarte na 2014 rok, które łącznie z flagowym dają kwotę ponad 8 mln PLN planowanego przychodu. Do tego dojdą mniejsze zlecenia bieżące i przychody z usług. Tak więc strona przychodowa wydaje się całkiem dobrze zabezpieczona, a nad stroną zapewnienia kapitału obrotowego na te wzrosty spółka aktualnie pracuje.

Raporty finansowe spółki, chociaż mogły by być bardziej wyczerpujące w niektórych aspektach, są bardzo dobrej jakości. Dużym zaskoczeniem było dla mnie, że spółka odpowiada na zadawane pytania od razu i konkretnie.

Podsumowując, widać, że są to profesjonaliści, którzy znają się na tym co robią , potrafią na innowacje otrzymywać dotacje unijne oraz potrafią sprzedać swoje produkty. Czy za tym idzie planowanie finansowe?

 

Obligacje Fabryka Konstrukcji Drewnianych – analiza finansowa

Wydaje się, że tak, ale zacznijmy od rzeczy do poprawy.
Mankamentem spółki, zresztą jak wielu innych na Calalyst, jest wysokie zadłużenie odsetkowe w stosunku do kapitałów i przychodów (gdyby tak nie było, zapewne nie byłoby spółki na Catalyst 🙂 ). I dodajmy, że w najbliższym czasie się to raczej w przypadku FKD nie zmieni.
Drugim minusem jest bardzo niski rating spółki (Altmana) w serwisie Stockwatch – strefa zagrożona. Poprosiłem serwis o sprawdzenie – weryfikację ratingu, bo z moich wyliczeń wychodzi dużo lepiej.
Kolejny punkt: na 31.12.2013 w aktywach – inwestycjach krótkoterminowych  pojawiła się pozycja udzielone pożyczki na 100 kPLN bez informacji, czego to dotyczy, trochę szkoda pożyczać pieniądze innym, gdy samemu się ich potrzebuje.
No i wreszcie pozycja w przychodach ze sprzedaży: zmiana stanu produktów na -2,2 mln PLN, która sprawia, że całkowita pozycja przychodów za 2013 rok wynosi 2,8 mln PLN.  Oczywiście faktyczny poziom sprzedaży to 5 mln, pozycja zmiany stanu produktów jest tylko odzwierciedleniem księgowań, jednakże jej wielkość budzi pewne wątpliwości, których spółka w przekonujący sposób nie potrafiła wyjaśnić. Wydaje się, że całościowo zysk jest obliczony poprawnie (weryfikował to audytor), tylko prezentacja danych jest niewłaściwa, ale brak jednoznacznego potwierdzenia – wyjaśnienia, pozostawia pewne obawy.
Przychody
Przychody w 2013 roku wrosły z 4 mln PLN w 2012 do ok. 5 mln PLN, rok 2014 jak już wspomniałem zapowiada się dużo lepiej – wszystko wskazuje, że co najmniej na 8 mln PLN. Spółka prezentuje rachunek wyników tylko w układzie porównawczym, nie wiemy jak wygląda jej marża na sprzedaży produktów, możemy jedynie porównać całkowitą marżę na sprzedaży, a ta wykazuje progres (podobnie jak rentowność kapitałów)
2012
2103
Zyskowność brutto
wynik ze sprzedaży
14,80%
20,77%
sprzedaży  łącznej   (%)
przychody ze sprzedaży
Zyskowność netto kapitałów
wynik netto
21,68%
22,75%
własnych    (%)
kapitały własne
Pozostaje mieć nadzieję, że kontrakty na 2014 rok zostały zawarte z zachowaniem tej tendencji, wtedy wynik ze sprzedaży będzie imponujący.
Dobra struktura pasywów powoduje, że wskaźniki płynności wyglądają ok, a po zrefinansowaniu zapadającej w tym roku serii obligacji wskaźniki będą jeszcze lepsze.
2012
2103
Wskaźnik płynności I
aktywa obrotowe
1,44
1,66
(pokrycia bieżących zobow.)
zobow. krótkoterminowe
Wskaźnik
aktywa obrotowe – zapasy
1,21
1,26
płynności II
zobow. krótkoterminowe
Martwi niski i malejący udział kapitałów w ogólnej sumie bilansowej, po wyemitowaniu nowych obligacji sytuacja może się jeszcze pogorszyć. Z drugiej strony rozliczenia międzyokresowe przychodów można traktować jako przyszły kapitał spółki (będą zaliczane do przychodów, czyli generować zysk) więc całościowo nie można powiedzieć, że obraz jest kiepski. Po prostu firma jest na takim etapie rozwoju, że potrzebuje kapitału obcego, emitowanie nowych akcji w tej chwili dla niej nie ma zbytniego sensu.
2012
2013
Zmiana 2013-2012
Kapitały własne
2.366.631
3.334.473
967.842
udział w sumie bilansowej
37%
29%
-9%
Zobow. długoterminowe
1.432.369
3.114.116
1.681.747
udział w sumie bilansowej
23%
27%
4%
Zobow. krótkoterminowe
1.618.594
2.203.539
584.945
udział w sumie bilansowej
26%
19%
-7%
Rozliczenia międzyokresowe
853.877
2.801.332
1.947.455
udział w sumie bilansowej
14%
24%
11%
Suma pasywów
6.317.130
11.586.687
5.269.557
Zobowiązania odsetkowe
1.609.021
4.037.669
2.428.648
udział w sumie bilansowej
25%
35%
9%
Zobowiązania obligacje
0
2.527.445
2.527.445
Nowy kredyt inwestycyjny zaciągnięty przez spółkę po pierwsze świadczy o pozytywnej weryfikacji kredytowej przez banki, a po drugie jest o 2 punkty procentowe od poprzedniego tańszy, co również oznacza silniejszą pozycję negocjacyjną i wiarygodność firmy.
Spółka posiada 2,46 mln PLN w rozliczeniach międzyokresowych przychodach – ta kwota stopniowo będzie zaliczana do pozostałych przychodów operacyjnych wpływając pozytywnie na wyniki firmy (dodajmy, że stara szkoła księgowości mówiła, aby otrzymane dotacje księgować od razu w przychody, wtedy zysk FKD w 2013 roku byłby o około 2 mln PLN wyższy, a struktura bilansu idealna. Teraz ten efekt po prostu jest rozłożony w czasie).
Wydaje się, że spółka powinna korzystać z kredytu obrotowego w rachunku (nie znalazłem informacji o posiadaniu takiego), który jest bardziej elastyczny w porównaniu do obligacji – odsetki płaci się od faktycznego wykorzystania środków. A tak na koniec roku spółka wykazała ponad 500 kPLN środków pieniężnych w Banku,  jednocześnie płacąc wysokie odsetki od wyemitowanych obligacji.

Obligacje Fabryka Konstrukcji Drewnianych – opinie

Nie dziwi, że spółka pożycza coraz taniej, wszystko wskazuje na to, że tendencja się utrzyma również w przyszłości. Wydaje się, że obecnie FKD nie powinna mieć problemu z pozyskaniem nowych środków z emisji obligacji. Rozsądne zarządzanie długiem: kredyt inwestycyjny długoterminowy oraz wydłużanie okresów zapadalności obligacji przy jednoczesnym obniżaniu marży odsetkowej od tych zobowiązań świadczy o tym, że otoczenie rynkowe postrzega firmę coraz lepiej.
Również analiza jakościowa: otrzymane dotacje, pozyskane kontrakty, transparentność, daje powody do zadowolenia.
Miejmy nadzieję, że nie zajdą turbulencje na rynku (ryzyko głównego kontraktu, który stanowi ponad 50% planowanych przychodów), czy gwałtowny spadek zysków (np. związany z cenami surowców) lub inne nieprzewidziane sytuacje.
Jeżeli nic takiego nie będzie miało miejsca, spółka wydaje się ciekawą inwestycją na skali zysk / ryzyko.
Dla czystości obrazu informuję, że nie posiadam aktualnie  obligacji Fabryki Konstrukcji Drewnianych.
Dodatkowo informuję, że treści przedstawione w powyższym wpisie są moimi prywatnymi opiniami i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie niniejszych treści, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszych treści.

6 komentarzy - “Fabryka Konstrukcji Drewnianych – raport roczny, emisja obligacji

 1. na to czekałem…

  dziękuję za analizę…

  ps. wchodzisz/wszedłbyś w serię C?

 2. Remigiusz Iwan

  mam dylemat, bo musiałbym przekroczyć moje limity koncentracji na jedną spółkę 🙂

 3. no właśnie… trochę duży ten minimalny zapis… a też bym się zapisał…

 4. Anonimowy

  Witam, genialna analiza. ja jednak wolę spać spokojnie, dlatego nie skuszę się na C. Ostatnio zakupiłem obligacje PZ Kosza, czy mógłby Pan pokusić się o analizę takiego stwora? Zastanawiam się na przyszłość, czy warto dalej inwestować w takie podmioty.

 5. Remigiusz Iwan

  dzięki :), a puść mi dokumenty z oferty na maila, jeżeli możesz. Postaram się spojrzeć, ale może nie być to szybko :).

 6. Dobra robota Panie Remigiuszu! Właśnie takie artykuły lubię.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.