White Stone Development – sytuacja finansowa spółki

Zanim przejdę do właściwego wpisu, na początek krótki komentarz. O ile inwestując w akcje największą uwagę inwestorzy przykładają do przyszłości (jak firma będzie się rozwijać, jakie pokaże wyniki), to w inwestowaniu w obligacje korporacyjne nieco większe znaczenie ma aktualna sytuacja finansowa emitenta. Jeżeli zakłada się, że spółka dalej będzie działać w podobnym kształcie co dotychczas, to jej przyszłą sytuację finansową można względnie trafnie przewidzieć. Problem z oceną emitenta obligacji pojawia…

Czytaj dalej

Emisja obligacji White Stone Development

Spółka White Stone Development wystartowała z emisją obligacji serii J, która ma na celu pozyskanie do 21,5 mln zł na wspieranie działalności operacyjnej oraz inwestycyjnej Grupy. Poniżej przedstawiam parametry emisji, a także krótko opisuję spółkę i jej sytuację finasnową. White Stone Development (WSD) – podstawowe parametry emisji serii J Wartość Emisji: do 21,5 mln zł. Termin Wykupu: 3 lata, z planowaną amortyzacją na poziomie 25% wartości po 2 latach od…

Czytaj dalej

Victoria Dom – emisja obligacji serii P2023B

Do 25 marca 2024 roku trwa emisja obligacji serii P2023B spółki Victoria Dom. Emitent ubiega się o 50 mln zł, aby ten cel zrealizować oferuje oprocentowanie oparte o stawkę WIBOR 6M, powiększone o 5,25 p.p. marży, co przy WIBOR 6M=5,85% daje 11,10% w pierwszym okresie odsetkowym. Zapisy na obligacje przyjmuje Dom Maklerski Michael / Ström, w tym miejscu znajdziesz informacje o ofercie, a jeżeli nie masz jeszcze rachunku maklerskiego w tej…

Czytaj dalej

Arche – emisja obligacji serii L

Z publiczną emisją obligacji wystartowała spółka Arche. Poniżej przedstawiam informacje o warunkach emisji, terminach zapisów, a także porównuję warunki oferty Arche do emisji już notowanych na rynku Catalyst. Arche – warunki emisji obligacji serii L Wartość emisji wynosi do 21,5 mln zł, wartość pojedynczej obligacji to 1.000 zł i od takiej właśnie kwoty można składać zapisy na obligacje spółki. Obligacje emitowane są na okres 3 lat, Arche będzie przysługiwała opcja…

Czytaj dalej

Kredyt Inkaso – emisja obligacji S1 w EUR

Do grona spółek emitujących obligacje w walucie EURO dołącza spółka Kredyt Inkaso. Poniżej przedstawiam informacje o warunkach emisji, terminach zapisów, a także porównuję warunki oferty obligacji Kredyt Inkaso do emisji w tej walucie emitowanych w ostatnich miesiącach przez innych emitentów. Kredyt Inkaso – warunki emisji obligacji serii S1 Wartość oferty obligacji wynosi do 4,999 mln EUR, natomiast wartość pojedynczej obligacji to 100 EUR. Minimalny zapis to 10 obligacji, zatem 1.000…

Czytaj dalej

PragmaGO – emisja obligacji serii C3

Od 7 do 20 marca trwają zapisy na obligacje spółki PragmaGO w emisji serii C3 o wartości do 25 mln zł. Emitent oferuje oprocentowanie oparte o WIBOR 3M + 5,0 punktów procentowych marży, co przy WIBOR 3M = 5,86 % dałoby oprocentowanie 10,86% w pierwszym okresie odsetkowym (faktyczne oprocentowanie może się nieco różnić). W tym miejscu znajdziesz informacje o ofercie, a więcej o emisji przeczytasz na Portalu Analiz w tym wpisie, znajdziesz…

Czytaj dalej

Portfel obligacji – wyniki w lutym 2024 roku

Trwa dobra passa na rynku obligacji. Nowe emisje sprzedają się „na pniu”, z popytem kilkukrotnie przewyższającym podaż, następnie po debiucie na rynku Catalyst notowane są powyżej nominału. Dzięki temu rosną również ceny obligacji wyemitowanych wcześniej – a to wszystko ma wpływ na wyniki portfela. Staram się korzystać z tej sytuacji na ile możliwe, biorę udział w nowych emisjach obligacji, wymieniam serie z krótkim terminem zapadalności na te dłuższe, z dobrymi…

Czytaj dalej

Portfel zdywersyfikowany – luty 2024 roku

Luty to kolejny pozytywny miesiąc dla zdywersyfikowanego portfela obligacji, choć skala wzrostu spowolniła, tym razem mijający miesiąc do wyników portfela dołożył 0,37%. Poniżej krótkie spojrzenie na skład portfela i najważniejsze wydarzenia lutego. Portfel zdywersyfikowany – wyniki, skład, transakcje, ryzyko Wyniki portfela narastająco: Jedynym wydarzeniem ubiegłego miesiąca był przedterminowy wykup obligacji przez Lokum Deweloper LKD0425 – nie ukrywam, że ponad roczne wyprzedzenie trochę mnie zaskoczyło. Wolnych środków jeszcze nie wydałem, ale…

Czytaj dalej